La revolta escènica del liti, estrenada a l’Altre Festival

La revolta escènica del liti es va estrenar el passat 11 de juny a l’Altre Festival en el marc de la programació professional. Es tracta d’un projecte de creació artística en l’àmbit de la salut mental a la ciutat de Barcelona, que ha impulsat processos de creació comunitària entre tres agents (persones amb experiències en primera persona, famílies i personal sanitari), a partir del teatre de l’oprimit, per donar lloc a una creació teatral que contribueix a erradicar les narratives socials que redueixen les persones al seu diagnòstic.

Sota la direcció artística d’Antonio Masegosa i Míriam Camps, la proposta s’ha nodrit també de les tècniques mixtes de fotografia per a la creació de l’escenografia (Kati Riquelme), del videoart com a element de la dramaturgia (Andrés Duque) i la col·laboració especial de Isabel Do Diego (música en directe).