Creació comunitària per agents de Salut Mental

Què és?

És un projecte de creació artística que impulsa processos de creació comunitària per donar lloc a una creació teatral, que respongui a la realitat de les persones i col·lectius, en l’àmbit de la salut mental a la ciutat.

A qui va orientat?

Serà un procés interdisciplinari entre persones amb patiment menta, els seus familiars i personal sociosanitari que treballa amb el col·lectiu de salut mental de la ciutat de Barcelona.

Treballant amb aquests 3 col·lectius volem erradicar les narratives socials que redueixen les persones al al seu diàgnostic.

Com treballarem?

A partir del llenguatge performatiu, les noves dramatúrgies, la sonoritat dels personatges, i la fotografia – que, en aquesta ocasió, serà l’escenografia de l’espectacle- resultat de la recerca artística, a través d’accions fragmentades, poètiques, visuals i coreografiades de les experiències i la memòria sobre la salut mental dels participants, descriurem amb un llenguatge universal les diverses maneres de viure i sentir la salut mental, el patiment i l’estigma, il·lustrades a partir de la imatge, el ball, el so, el ritme o la deconstrucció de les paraules. Salut mental? Trastorn? Estigma? Vergonya? Culpa?